165.00
Đăng ngày 05/04/2020 21:27, số lượt xem: 284

Mới trưa trời đã gắt
Như ai bắc lửa lò
Đồng quê xơ xác cỏ
Mồ hôi người đẫm ra...

Tháng tư rồi thì phải
Sao chưa thấy mưa qua
Hàng cây mờ bụi phủ
Khép lá buồn khát khô

Khoảng sân tràn ngập nắng
Từng chiếc lá úa rơi
Những chồi con héo rũ
Mặt trời thì sáng choang

Chừng trên cao bà hoả
Phe phẩy tấm áo choàng
Tay lăm le phóng lửa
Thiêu đốt người thế gian!

Ruộng đồng thoi thóp thở
Chờ đợi lúc mưa sang
Để đất xanh gieo hạt
Bình an cho dân nghèo!

Miền Tây mùa khô hạn 2020