35.00
Đăng ngày 15/12/2014 19:39, số lượt xem: 411

Đời người một kiếp phù sinh
Sớm còn tối mất điêu linh nổi chìm
Yêu thương hãy giữ trong tim
Sân si vứt bỏ ta tìm thấy nhau...

Nghĩa nhân từ đó thắm màu
Dẫu nghèo cơm áo nhưng giàu chữ tâm
Tình thương như hạt nẩy mầm
Dù tre tàn xuống âm thầm măng lên...

Ngẫm ai sống được lâu bền
Mấy ai giữ mãi tuổi tên muôn đời
Chỉ cần tâm thấy thảnh thơi
Là ta tìm tới chốn nơi yên bình!

15-12-2014