35.00
Đăng ngày 13/07/2014 02:49, số lượt xem: 503

Tháng năm về, nhớ đến Bác kính yêu
Nhớ Người bôn ba dắt dìu toàn dân tộc
Đưa Việt Nam qua tối tâm giành độc lập
Ơn đức cao dày như non biển, mãi khắc ghi.

Bao thế hệ còn noi theo bước người đi
Có những anh hùng không tiếc máu xương,
đã ngã xuống hy sinh vì đất nước
Cứ thế người sau đứng lên lo tiếp bước
Nên hiểu thế nào ý nghĩa của tự do!

Tháng năm về, phượng nở bừng trong nắng gió
Tôi thấy trên quê hương mình vẫn rực đỏ cờ bay
Nhưng đất nước tôi lại trải qua trong những ngày
Không an yên bởi biển Đông dậy sóng...

Tin tức từ đảo xa nơi quê nhà tôi trông ngóng
Mong mỏi từng giờ chuyển biến nhẹ nhàng hơn
Dù sóng lòng người cứ cuồn cuộn từng cơn
Song, phải biết nén căm hờn khi thể hiện lòng yêu nước

Lịch sử Việt Nam qua chiến tranh mấy lượt
Hiểu cái mất nhiều hơn cái được, ai ơi!
Hải quân ta ngày đêm canh giữ giữa biển trời
Chật vật ngoài khơi từng phút giây, cân não...

Cái chính là chúng ta chung sức chung lòng
Cùng lái con tàu, vững vàng trong giông bão
Đoàn kết, tự hào..."Kẻ thù nào cũng chiến thắng,
khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua!"

Chí khí anh hùng sẵn có trong dòng máu Việt Nam ta
Nhưng...vì hoà bình mới là điều trên tất cả
Tỉnh táo nhận ra khi ta đang thắng thế
Rồi đất nước lại trở về ngày biển lặng sóng yên!

15-05-2014