25.00
Đăng ngày 24/06/2016 21:11, số lượt xem: 308

Mong manh, thuyền nhỏ mong manh
Tròng trành, rồi lại... tròng trành, đêm suôn
Nhấp nhô sóng. Nhấp nhô buồn
Lô xô nước chảy, cuộn cuồn, chông chênh

Lênh đênh, thuyền nhỏ lênh đênh
Chân trời bàn bạc, bồng bềnh, trăng treo
Tay chèo, mẹ giữ tay chèo
Vững vàng mẹ lái, thuyền nghèo đến nơi

Vượt qua đất, vượt qua trời
Sao rơi đáy nước, sao rơi mạn thuyền
Chở chuyên, thuyền-mẹ chở chuyên
Bình yên, mai sáng bình yên ta về

Sông quê, mấy nhánh sông quê
Chạy trong bóng tối thân đê nhạt mờ
Con nằm thao thức lơ mơ
Ngóng xem thuyền nhỏ bây giờ tới đâu?

Vầng trăng chênh chếch trên đầu
Nhịp cầu lặng lẽ, bóng cầu cong cong
Đêm đi cùng mẹ trên sông
Lạ thay, con được bềnh bồng... như mây!

Tiền Giang 19/06/2016
(Bài thơ sáng tác từ kỷ niệm một đêm cùng mẹ đi trên sông. Hành trình dài từ Long An về Tiền Giang, vào năm 1983).