25.00
Đăng ngày 24/12/2015 04:29, số lượt xem: 322

Đâu gì bằng nhớ anh
Trong ngày đông buốt lạnh
Từng hạt sương lóng lánh
Rơi ướt vành trăng khuya...

Đâu gì bằng nhớ anh
Sau khoảng cách chia lìa
Anh đi về một phía
Em thẫn thờ tay đan...

Đâu gì bằng nhớ anh
Nhớ một thuở nồng nàn
Ấm êm bao ngày tháng
Giờ xa rồi, rất xa...

Đâu gì bằng nhớ anh
Trong tiết lạnh đông già
Trái tim em buốt giá
Vụt trôi qua... tình đầu!

Đâu gì bằng nhớ anh
Trơ trọi mảnh trăng sầu...
Nỗi niềm riêng ai thấu
Đâu gì bằng... Nhớ anh!

Tiền Giang 23-12-2015