15.00
Đăng ngày 03/12/2014 10:21, số lượt xem: 625

Đám cưới truyền thống xa rồi?
Nay toàn thấy hót gơ-bôi (*) điệu đà
Hồi xưa kín đáo thướt tha
Bây giờ...áo lạ, lộ da khoe hàng...

Nhạc sống nhạc chín ầm vang
Âm thanh ô nhiễm cả làng đảo điên...
Vô tư không sợ ai phiền
Bia bọt, nhảy nhót liên miên đêm ngày

Quê tôi vậy đó hôm nay
Ma chay, hỷ sự nhạc bay ì xèo
Xong rồi lại than phận nghèo
Nợ nần chồng chất, chèo queo...lo rầu!

Tiền Giang 29/11/2014
(*) Hot girl-boy