Tôi suy tưởng về đại dương

Những chiếc chum sành nửa bóng tối
Những con cá ướp

Đã than thở, đã hát ca, đã xòe vây lộng lẫy
Đã hoan hỉ ra đi, dòng trứng phun chảy như nham thạch
Những hải lưu ấm nóng và bất tận

Giờ bên cạnh những hạt muối chứa đầy ký ức biển
Những con cá bất động
Sự suy tưởng của tôi dội vang những đợt sóng

Chiếc chum sành lắc lư
Những con cá ướp
Phun chảy những dòng trứng
Nở ra những con cá
Trong đời sống của chính cái chết