Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 05/05/2008 05:18 bởi Cammy, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/05/2008 05:27 bởi Cammy
Tưởng nhớ ngày mất của bà nội
Hà Đông, tháng 7 – 1995

(Bài thơ được chia thành nhiều chương)