Vuông vải trắng khổng lồ trùm kín chúng ta
Ai đó tìm cách xé rách

Những con ong hợp kim sục vòi
Tìm kiếm chút mật
Trong những thân thể hoảng loạn
Chúng ta đang thuộc về một ngày cuối tháng 6

Một đám mây bay ở rất xa
Cất tiếng gọi

Chúng ta biết làm gì lúc này
Cuộc ái ân không thể kéo dài
Cuốn sách đã đọc hết
Đặt giữa chúng ta một chiếc bàn không có mặt bàn

Một đám mây bay ở rất xa
Cất tiếng gọi

Nhưng chỉ có một người trả lời
Với cái miệng giàn giụa
Thức ăn của bữa trưa