Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 06/05/2008 12:34

Em đã thiếp ngủ,
Trên một thế giới đầy tóc.

Không ai phản bội em ngoài tôi
Không gì phản bội tôi
ngoài lòng tin của tôi trong sáng

Em đã mơ
Trên một thế giới đầy tóc
Đôi tai nhỏ - hai con thuyền không lái
Buồn bã chìm trong hải lưu đen

Em đã gọi
Trên một thế giới đầy tóc

Và trên một thế giới đầy tóc
Tôi đã lặng im.