Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 05/05/2008 13:19 bởi Tâm Nhân, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/05/2008 13:23 bởi Tâm Nhân
Tặng Kevin Leslei và Kevin Bowen.

Boston 1994 – Hà Đông 1995.