Tôi thích một nét phong cách trong thơ Nguyễn Quang Thiều ở chỗ nó tràn ngập những tưởng tượng. Bằng cách dùng tưởng tượng mà nó tượng hình những cái vô hình, làm những điều trừu tượng trở nên hiện hữu, trong sáng, giản đơn; làm cho ít lời nhiều ý, và đem sự giản dị nhưng sâu sắc đến trong những vần thơ mà trong đó. Nhiều cảm nghĩ miên man mơ hồ ta đã từng cảm nhận nhưng không sao nói nổi được nhà thơ nói hộ một cách giản dị mà chính xác, tinh tế.