Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2017 17:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/10/2017 17:04

Chắc mỏi mệt lắm rồi
sóng xô bờ
sóng xô bờ
sóng xô bờ - sóng tan tành bọt sóng

Tôi vô công rồi nghề
ngồi đếm sóng xô bờ
đuổi theo dã tràng
xây lâu đài cát
tự làm mình mỏi mệt!
Thương thay ngọn sóng xô bờ!

Ngày mai, ngày mai biển đầy hay biển vơi
với tôi không là gì cả
với tôi không là gì nữa
xin giã từ những con sóng rong chơi


Vinh, 3 - 7/1/1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]