Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2017 16:51

Lá trắng
       lá hồng
               và lá xanh
Làm nên dàn hoa giấy

Lá và lá
         sắc màu biến hoá
Cây vặn mình
                  leo cao
Trùm lên đầu ta là một dàn hoa dởm
Không chút hương
                               không một chút hương!

Hoa giấy -
         giờ đây đã thành mốt phố phường
Dởm
        Dởm!
               Dởm!
Chẳng biết mình ngộ nhận thanh cao?
Chẳng biết mình ngộ nhận thanh cao!


Vinh 91 - 96

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]