Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2020 01:29

Doanh quan lớn gọi là dinh, võng lọng, hèo hoa ngù giáo đỏ, quân kiệu sắp hàng đôi;
Tiết ba mươi gọi là Tết, chè lam, bánh chưng nhân đậu xanh, dưa hành đánh miếng một.


Nghè Tân lúc bấy giờ đang làm tổng đốc nức tiếng là hay Nôm. Tối ba mươi Tết, Nghè Cốc giả làm học trò nghèo vào xin ăn. Nghè Tân tưởng là học trò nghèo thật, nhân nhà còn thừa cỗ, gọi lính dọn cho ăn uống tử tế, rồi bảo ra cho đôi câu đối, hễ có đối được, thì mới cho tiền. Vế đầu là của Nghè Tân, vế sau của Nghè Cốc đối lại.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931