Mỗi dòng sông tự hát khúc riêng mình
Từng con sóng cũng riêng nốt nhạc
Mơ về biển, sóng dòng sông khao khát
Ghềnh thác nông sâu nên lời ngắn câu dài...

Khi êm xuôi
Cuồn cuộn
Thét gào...
Dòng kia rì rào
Dòng này thầm thĩ
Hành trình của sông chẳng bao giờ ngưng nghỉ
Dẫu thay dòng, sông vẫn chảy triền miên

Mỗi dòng sông một giọng hát riêng
Cho dịu ngọt những bãi bờ nắng lửa
Ra tới biển...Sông đâu còn riêng nữa
Biển mặn mòi, biến tấu sóng dòng sông!