Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 20:33

歸故園其二

搵淚披榛覓敝廬,
尺櫞寸瓦已無餘。
釣魚池涸苔封石,
種菊庭荒草沒除。
陋巷僅容旋馬地,
薄田擬學相牛書。
何時歸作林泉主,
閒伴村翁帶月鋤。

 

Quy cố viên kỳ 2

Vấn lệ phi trăn mịch tệ lư,
Xích duyên thốn ngoã dĩ vô dư.
Điếu ngư trì hạc đài phong thạch,
Chủng cúc đình hoang thảo một trừ.
Lậu hạng cận dung toàn mã địa,
Bạc điền nghĩ học tướng ngưu thư.
Hà thời quy tác lâm tuyền chủ,
Nhàn bạn thôn ông đái nguyệt sừ.

 

Dịch nghĩa

Gạt nước mắt, rẽ gai góc tìm ngôi nhà đổ nát
Đoạn rui, mảnh ngói cũng không còn
Ao câu cá khô cạn, cầu đá phủ rêu
Sân trồng cúc bỏ hoang, thềm nhà lấp cỏ
Lối ngõ hẻm là đây, chỉ vừa chỗ xoay chân ngựa
Mảnh ruộng xấu còn đó, muốn học sách xem tướng trâu
Bao giờ ta về làm chủ rừng suối
Thanh thản cày dưới bóng trăng với các cụ già trong thôn


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nhà đổ, rẽ gai gạt lệ tìm
Đoạn rui mảnh ngói chẳng còn nguyên
Ao câu khô khốc rêu trùm đá
Sân cúc tàn hoang cỏ lấp thềm
Ngõ hẻm, ngựa vào quay vó lại
Ruộng tồi, trâu có học bài thêm
Bao giờ về chủ nơi rừng suối
Thanh thản cày trăng với bạn hiền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Lau mắt, rẽ gai để kiếm nhà
Đoạn rui, miểng ngói khó tìm ra
Ao khô cầu đá tràn rêu rác
Cỏ mượt sân thềm phế cúc hoa
Ngõ chật, ngựa vào cần khéo nhở
Ruộng cằn, trâu lựa phải tinh đa
Chừng nào hoá chủ nơi rừng suối
Cày dưới trăng thanh với bạn già

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gạt lệ rẽ gai để kiếm nhà,
Đoạn rui, mảnh ngói chẳng tìm ra.
Ao câu, cầu đá tràn rêu phủ.
Sân cỏ, thềm nhà lẫn cúc hoa,
Lối ngõ, chỉ vừa xoay khéo ngựa.
Ruộng cằn còn đó lựa trâu xa.
Bao giờ làm chủ khu rừng suối,
Thanh thản cày trăng với bạn già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời