Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 20:26

歸故園其一

生還今日到鄉閭,
風景淒涼豈復初。
寒樹杜鵑鳴不已,
野花蝴蝶落紛如。
空庭蟻隊排行陣,
敗壁蝸涎走篆書。
恨不得歸歸又恨,
斕斑雙淚暮天餘。

 

Quy cố viên kỳ 1

Sinh hoàn kim nhật đáo hương lư,
Phong cảnh thê lương khởi phục sơ.
Hàn thụ đỗ quyên minh bất dĩ,
Dã hoa hồ điệp lạc phân như.
Không đình nghĩ đội bài hành trận,
Bại bích oa tiên tẩu triện thư.
Hận bất đắc quy quy hựu hận,
Lan ban song lệ mộ thiên dư.

 

Dịch nghĩa

Được sống trở về, hôm nay đến xóm quê,
Phong cảnh thê lương, đâu được như ngày xưa!
Trong bụi cây lạnh, tiếng đỗ quyên kêu không dứt;
Bên khóm hoa dại, bướm bay lả tả như rơi.
Sân vắng, đàn kiến xếp hàng bày trận;
Vách đổ, sên bò nước dãi vẽ hình chữ triện.
Hận không được trở về, trở về lại càng thêm hận,
Hai hàng lệ tuôn, hoa mắt nhìn trời tối đã lâu.


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sống về quê cũ buổi hôm nay
Phong cảnh thê lương khác mọi ngày
Lạnh lẽo lùm cây quyên mải gọi
Hắt hiu hoa cỏ bướm lười bay
Sân quang, lũ kiến giăng hàng khắp
Vách đổ, đàn sên vẽ chữ đầy
Hận chẳng được về, về chất hận
Hai dòng lệ chảy, tối nào hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Sống lại quay về đất mẹ sinh
Chốn xưa biến đổi khác xa tình
Cây to lạnh lẽo chim inh ỏi
Hoa dại tả tơi bướm rập rình
Vách đổ tan tành sên viết chữ
Sân hoang vắng vẻ kiến bày binh
Không về đã hận, về thêm hận
Lệ chảy đôi hàng, đêm tối kinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Được sống nay về đến xóm quê,
Đâu được như xưa cảnh thảm thê.
Bụi lạnh đỗ quyên kêu chẳng dứt;
Khóm hoa bướm lũ lượt bay về.
Xếp hàng đàn kiến sân bày trận;
Vách đổ sên bò nước dãi lê.
Đã hận không về, về lại hận,
Hai hàng tuôn lệ mắt hoa ghê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời