Cứ đi đấu đó rồi về
lẽ ra phải là
Cứ đi đâu đó rồi về

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。