Cứ đi đấu đó rồi về
lẽ ra phải là
Cứ đi đâu đó rồi về