33.33
10 bài thơ
Tạo ngày 25/05/2019 23:08 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/05/2020 15:11 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2019).