Tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời dự kiến sẽ ra mắt dịp Giáng sinh 2019.