Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 25/05/2019 23:08 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời dự kiến sẽ ra mắt dịp Giáng sinh 2019.