15.00
24 bài thơ
Tạo ngày 31/07/2018 10:48 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Chỉ cần tin mình là duy nhất (NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2018).