Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 13/07/2020 21:59 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/12/2020 11:13 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Bao nhiêu thương nhớ cho vừa (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2020).