Em mượn bài này để gửi tặng cho 1 người cần đọc, anh Việt nhé. Thanks a nhìu nhìu!!!