Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:11

重遊春江有感

去年三月珥河濱,
麗服相隨五六人。
岸草無情春自綠,
江流在眼客還新。
清吟雨後邀紅葉,
緩棹風前過白蘋。
長恐寸心遙魏闕,
五湖偏載讀書身。

 

Trùng du xuân giang hữu cảm

Khứ niên tam nguyệt Nhị Hà tân,
Lệ phục tương tuỳ ngũ lục nhân.
Ngạn thảo vô tình xuân tự lục,
Giang lưu tại nhãn khách hoàn tân.
Thanh ngâm vũ hậu yêu hồng diệp,
Hoãn trạo phong tiền quá bạch tần.
Trường khủng thốn tâm giao nguỵ khuyết,
Ngũ Hồ thiên tải độc thư thân.

 

Dịch nghĩa

Tháng ba năm ngoái trên bến Nhị Hà,
Mặc áo đẹp theo sau có năm, sáu người.
Bờ cỏ vẫn vô tình, xuân về tự tốt tươi,
Dòng sông vẫn ở trước mắt như xưa mà khách thì lại mới.
Sau cơn mưa, ngâm nhè nhẹ đón chiếc lá hồng,
Trước làn gió, chèo khoan thai qua bãi tần trắng.
Luống sợ tấc lòng xa nơi cung khuyết,
Để chiếc thuyền Ngũ Hồ riêng chở kẻ thư sinh.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng ba năm ngoái trên sông Nhị,
Sáu bẩy người theo đẹp áo khăn.
Cỏ bãi hững hờ xuân tự biếc,
Dòng sông quen thuộc khách như tân.
Sau mưa ngâm nhẹ ca hồng diệp,
Trước gió chèo khoan lướt bạch tần.
Tấc dạ những lo, xa khuyết ngọc,
Ngũ Hồ riêng chở khách làng văn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Năm ngoái tháng ba bến Nhị Hà
Vài người mặc đẹp xuống cùng ta
Vô tình bờ cỏ xuân mà biếc
Trước mắt dòng xưa khách mới qua
Ngâm nhẹ sau mưa chào lá đỏ
Chèo khoan trước gió bạch tần xa
Tấc lòng luống sợ xa cung Nguỵ
Thuyền tít Ngũ Hồ mỗi học gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ngoái tháng ba bến Nhị Hà,
Vài người mặc đẹp xuống cùng ta,
Vô tình bờ cỏ xuân về tốt,
Trước mắt sông xưa khách lạ nhà.
Ngâm nhẹ sau mưa chào lá đỏ,
Chèo khoan trước gió bãi tần xa.
Tấc lòng luống sợ xa cung khuyết,
Thuyền chở Ngũ Hồ mỗi học gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhị Hà năm ngoái tháng ba
Mấy người áo đẹp cùng ta lên thuyền
Cỏ xuân xanh biếc vô tình
Sông xưa trước mắt tựa hình khách tân
Sau mưa ngâm khẻ lá hồng
Chèo khoan trước gió bạch tần lướt qua
Sợ cho cung khuyết cách xa
Khách thơ dong chiếc thuyền ra Ngũ Hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Năm qua bến Nhị tháng ba,
Xuống bờ mặc đẹp cùng ta vài người,
Vô tình xuân thảo vẫn tươi,
Sông xưa trước mắt vài người khách trông.
Sau mưa ngâm tiễn lá hồng,
Chèo khoan bãi trước gió lồng tần xanh.
Lòng xa luống sợ kinh thành,
Ngũ Hồ thuyền chở riêng dành thư sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời