Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 02:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 02:45

呈清虛洞主其二

山中是處擬菟裘,
歲晚言旋卜一丘。
苔蘚半荒靈運履,
雪蓬空繫子猷舟。
忙中歲月匆匆過,
夢裡林泉歷歷遊。
想得清虛題詠遍,
不妨佳句到皇州。

 

Trình Thanh Hư động chủ kỳ 2

Sơn trung thị xứ nghĩ Đồ Cầu,
Tuế vãn ngôn toàn bốc nhất khâu.
Đài tiển bán hoang Linh Vận lý,
Tuyết bồng không hệ Tử Du châu.
Mang trung tuế nguyệt thông thông quá,
Mộng lý lâm tuyền lịch lịch du.
Tưởng đắc Thanh Hư đề vịnh biến,
Bất phương giai cú đáo hoàng châu.

 

Dịch nghĩa

Nơi núi non này có thể sánh với Đồ Cầu,
Tuổi già sẽ quay về chọn lấy một cái gò.
Dấu giày Linh Vận còn mờ mờ một nửa dưới lớp rêu xanh,
Con thuyền Tử Du vẫn buộc không trong làn tuyết rối.
Trong bận rộn năm tháng trôi đi vùn vụt,
Nhưng trong mơ vẫn dạo chơi khắp suối rừng.
Nghĩ tới việc đề vịnh khắp động Thanh Hư,
Chẳng ngại câu thơ hay truyền tới nhà vua.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Dưỡng nhàn trong núi định tìm nơi,
Tuổi lão về đây chọn một đồi.
Linh Vận giày in rêu lốm đốm,
Tử Du thuyền buộc mái chơi vơi.
Tháng ngày bận rộn, thoi đưa lẹ.
Rừng suối mơ màng, vẫn dạo chơi.
Chạnh tưởng Thanh Hư đề vịnh ấy,
Câu hay sá quản đến tai trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nơi đây trong núi sánh Đồ Cầu
Đến lão quay về chọn động sâu
Linh Vận giày in rêu phủ nửa
Tử Du thuyền buộc tuyết chưa lâu
Tháng năm bận vội trôi vùn vụt
Rừng suối chơi mơ trải dãi dầu
Muốn động Thanh Hư đề khắp chỗ
Câu hay chẳng ngại tới Kinh đâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi này non núi sánh Đồ Cầu,
Già lão quay về chọn động sâu.
Dấu giày Linh Vận mờ rêu phủ,
Thuyền buộc Tử Du tuyết rối lâu.
Tháng ngày bận rộn trôi vùn vụt,
Trong mơ vẫn dạo suối rừng sâu
Nghĩ động Thanh Hư đề khắp chỗ,
Thơ hay chẳng ngại tới vua đâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời