15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:51

秋日遣興

客枕槐亭又塞鴻,
如霜吟鬢欲成蓬。
閉門萬里連朝雨,
過眼三秋落葉風。
世態任他紈扇薄,
閑愁勸我酒杯空。
西窗一枕清眠足,
更詠新詩課小童。

 

Thu nhật khiển hứng

Khách chẩm hoè định hựu tái hồng,
Như sương ngâm mấn dục thành bồng.
Bế môn vạn lý liên triêu vũ,
Quá nhãn tam thu lạc diệp phong.
Thế thái nhiệm tha hoàn phiến bạc,
Nhàn sầu khuyến ngã tửu bôi không.
Tây song nhất chẩm thanh miên túc,
Cánh vịnh tân thi khoá tiểu đồng.

 

Dịch nghĩa

Gối khách đình hoè, lại như chim hồng ngoài ải,
Mái tóc nhà thơ như sương, muốn thành mớ bòng bong,
Nơi muôn dặm, đóng cửa, mưa suốt ngày,
Gió thu rụng lá, lướt qua trước mắt.
Thói đời mặc họ như chiếc quạt lụa mỏng manh,
Mối sầu vẩn vơ giục ta cạn chén.
Chiếc gối bên song, ngủ đã đầy giấc,
Lại vịnh thơ mới để dạy tiểu đồng.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Đất khách băn khoăn thoáng tiếng hồng
Nhuốm sương mái tóc rối như bồng
Cửa cài muôn dậm mưa ra cả
Dạn mặt ba thu gió lạnh lùng
Đương loạn coi người luôn trở tráo
Đỡ buồn nghĩ chén thấy bầu không
Gió tây tựa ghế ngày thơ thẩn
Giở cuốn tân thi dậy tiểu đồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiên Sơn, Huệ Chi

Sân hoè gối khách phận chim hồng,
Mái tóc như sương muốn rối tung.
Nghìn dặm mưa mai then ních chặt,
Ba thu lá rụng mắt buồn trông.
Thói đời ấm lạnh tuỳ tay quạt,
Giải muộn xui ta cạn chén nồng.
Chiếc gối song tây vừa tỉnh giấc,
Vịnh vần thơ mới dạy thư đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sân hoè gối khách cánh hồng xa
Rối mớ bòng bong mái tóc hoa
Muôn dặm cửa cài mưa sáng đổ
Ba thu mắt lướt lá vàng sa
Thói đời quạt mỏng tuỳ tay, họ
Tâm sự men nồng chén rượu, ta
Chiếc gối song tây vừa đẫy giấc
Đem vần thơ mới dạy con nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gối khách đình hoè ải nhạn hồng
Như sương mai tóc rối bòng bong
Cửa gài mưa suốt xa muôn dặm
Trước mắt lá thu rụng chất chồng
Mặc họ thói đời như quạt mỏng
Mối sầu rượu giục cạn ly xong
Bên song gối chiếc mơ đầy giấc
Lại vịnh thơ vừa dạy tiểu đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân hoè gối khách cánh chim hồng,
Mái tóc nhà thơ mớ rối bung,
Nghìn dặm mưa hoài then đóng chặt,
Gió thu rụng lá mắt buồn trông.
Thói đời ấm lạnh quạt mềm mỏng,
Giải muộn giục ta cạn chén nồng.
Gối mộng bên song vừa đẫy giấc,
Vịnh vần thơ mới dạy tiểu đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân hoè gối khách cánh hồng,
Nhà thơ sương tóc bòng bong rối mù,
Then cài nghìn dặm mưa thu,
Gió thu rụng lá mắt mờ buồn trông.
Thói đời ấm lạnh nhẹ lông,
Giục ta giải muộn chén nồng cạn xong.
Vừa vào giấc mộng bên song,
Vần thơ mới dạy tiểu đồng vịnh ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời