13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 16:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/07/2008 10:15

秋日曉起有感

殘夢疏疏醒曉鍾,
日含秋影射窗櫳。
客懷擁枕欹眠後,
心事焚香兀坐中。
庭外掃愁看落葉,
天邊隔淚數征鴻。
嗚呼世道何如我?
三撫遺編賦大東。

 

Thu nhật hiểu khởi hữu cảm

Tàn mộng sơ sơ tỉnh hiểu chung,
Nhật hàm thu ảnh xạ song lung.
Khách hoài ủng chẩm y miên hậu,
Tâm sự phần hương ngột toạ trung.
Đình ngoại tảo sầu khan lạc diệp,
Thiên biên cách lệ sổ chinh hồng.
Ô hô thế đạo hà như ngã?
Tam phủ di biên phú Đại đông.

 

Dịch nghĩa

Chuông sớm xa xa, tỉnh giấc mộng tàn,
Mặt trời ngậm bóng thu, dọi vào song cửa.
Nỗi lòng đất khách, sau giấc nghiêng gối nằm ngủ,
Một bầu tâm sự, trong khi đốt hương ngồi ngây.
Ngoài sân xem lá rụng quét sầu,
Đếm chim ngạn bên trời, rơi từng giọt lệ,
Than ôi! Cuộc đời như vậy, ta biết tính sao đây?
Ba lần vỗ sách cũ mà ngâm thơ Đại đông!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Sớm lắng chuông hồi tỉnh giấc nồng
Bóng thu ánh sớm chiếu qua song
Ngâm nga quán trọ buồn ôm gối
Thắc mắc xa quê ngại tấc lòng
Lá úa thêm sầu coi trước cửa
Tiếng hồng đẫm lệ lắng trên không
Thương thay đời thế ta như thế
Ca tụng bao lần phú Đại Đông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Mộng tỉnh bâng khuâng rộn tiếng chuông,
Nắng thu lấp lánh chiếu qua song.
Bối hối ngủ dậy sầu ôm gối,
Man mác ngồi im lặng đốt hương.
Sân trước quét sầu, nhàn lá rụng,
Trời xa ngăn lệ, đếm chim hồng.
Than ôi, thế sự nên sao đặng?
Thơ cũ ba lần đọc Đại đông!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng tàn lãng đãng tiếng chuông mai
Nắng dọi song thu gợi cảm hoài
Nỗi khách bâng khuâng nghiêng gối mộng
Niềm riêng man mác toả hương say
Quét sầu sân trước xem vàng rụng
Rỏ lệ trời xa ngắm nhạn bay
Cuộc thế bời bời toan tính vụng
Vần thơ thời loạn đọc buồn thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bảng lảng tiếng chuông tỉnh giấc nồng
Bóng thu ác ngậm chiếu vào song
Tỉnh ra ôm gối buồn dằng dặc
Ngồi dậy đốt hương trải nỗi lòng
Sân vắng quét sầu xem lá rụng
Bên trời rơi lệ đếm chim hồng
Ôi đời như vậy ta sao tính
Vỗ sách ba lần vịnh Đại Đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mộng tàn tỉnh giấc, vẳng chuông mai,
Trời ngậm bóng thu, nắng cửa ngoài.
Nỗi lòng đất khách, nghiêng gối mộng,
Tâm sự một bầu, toả hương say.
Quét sầu sân trước mùa lá rụng,
Giọt lệ bên trời đếm nhạn bay,
Than ôi! cuộc thế làm sao tính?
Đại đông thơ loạn đọc qua ngày!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mộng tàn giấc, vẳng chuông mai,
Bóng thu trời ngậm cửa ngoài nắng xuyên.
Lòng nơi đất khách gối nghiêng,
Một bầu tâm sự hương miền toả say.
Quét sầu sân trước lá bay,
Bên trời giọt lệ đếm bay nhạn rời,
Tính sao cuộc thế bời bời,
Đại đông thơ loạn đọc thôi qua ngày!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời