Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 06:54

秋夜早起寄洪州檢正

寂寞書齋意不聊,
移床秋戶聽芭蕉。
月殘錦巷鐘聲曉,
風撼銅村馬足驕。
騷骨欲清詩更換,
病根未去藥還澆。
呼童凈掃柴門葉,
留待君來話隔朝。

 

Thu dạ tảo khởi ký Hồng Châu kiểm chính

Tịch mịch thư trai ý bất liêu,
Di sàng thu hộ thính ba tiêu.
Nguyệt tàn Cẩm hạng chung thanh hiểu,
Phong hám Đồng thôn mã túc kiêu.
Tao cốt dục thanh thi cánh hoán,
Bệnh căn vị khứ dược hoàn kiêu.
Hô đồng tịnh tảo sài môn diệp,
Lưu đãi quân lai thoại khách triều.

 

Dịch nghĩa

Thư phòng vắng vẻ tâm trạng bâng khuâng,
Rời giường đến cửa thu để nghe tiếng trên tàu chuối.
Trăng tàn ngõ Gấm chuông mai đã thỉnh,
Gió lộng xóm Đồng vó ngựa bon bon.
Thể cách văn chương muốn thanh tao, điệu thơ phải đổi,
Căn bệnh chưa dứt, thuốc còn phải sắc.
Gọi trẻ quét sạch lá trước cửa sài,
Chờ ông đến trò chuyện về những ngày hôm trước.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Nghĩ ngợi thư trai cảnh vắng teo
Cửa thu nằm nghĩ lắng ba tiêu
Trăng tàn ngõ Cẩm hồi chuông sáng
Gió dậy thôn Đồng vó ngựa theo
Cốt cách muốn thanh thơ lại đổi
Bệnh xưa chưa khỏi thuốc dùng nhiều
Gọi đồng quét lá cho quang ngõ
Khách tới vui bàn chuyện cựu triều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thư phòng vắng vẻ dạ bâng khuâng,
Nghe gió ba tiêu, hãy nhích giường.
Ngõ Gấm trăng tàn, chuông lảnh lảnh,
Thôn Đồng gió lộng, ngựa băng băng,
Hồn thơ muốn nhã luôn thay điệu.
Căn bệnh chưa lành vẫn sắc thang.
Lá rụng cửa sài kêu trẻ quét,
Chờ anh câu chuyện dãi can trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tâm trạng bâng khuâng phòng vắng teo,
Rời giường đến cửa lắng ba tiêu.
Trăng tàn ngõ Gấm chuông mai thỉnh,
Gió lộng xóm Đồng vó ngựa đều.
Thể cách thanh tao thơ phải đổi,
Bệnh căn chưa dứt thuốc còn theo.
Cửa sài gọi trẻ làm cho sạch,
Tới đón chờ người bàn chuyện triều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phòng văn lặng lẽ dạ ưu tư
Giường nhích bên song đón gió thu
Gió lộng thôn Đồng chân ngựa sãi
Trăng tàn xóm Gấm tiếng chuông khua
Bệnh căn chưa dứt nên dùng thuốc
Thể cách thanh tao phải đổi lời
Quét lá cửa tre hô gọi trẻ
Chờ người nói tiếp chuyện hôm rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bâng khuâng phòng sách vắng teo,
Rời giường đến lắng ba tiêu xạc xào.
Chuông mai ngõ Gấm trăng hao,
Xóm Đồng gió lộng ngựa lao đường vào.
Thơ nên đổi cách thanh tao,
Bệnh căn chưa dứt thuốc vào còn theo.
Cửa sài trẻ quét sạch vèo,
Chờ người tới đón chuyện triều bàn ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời