Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 11:39

上胡承旨宗鷟

京國攜書二十年,
登龍每恨欠前緣。
蒙隨翰苑清風外,
春在東亭白酒邊。
萬丈光芒窺太白,
一團和氣挹伊川。
寸懷別後勞傾仰,
耿耿高明月夜懸。

 

Thướng Hồ thừa chỉ Tông Thốc

Kinh quốc huề thư nhị thập niên,
Đăng long mỗi hận khiếm tiền duyên.
Mộng tuỳ hàn uyển thanh phong ngoại,
Xuân tại đông đình bạch tửu biên.
Vạn trượng quang mang khuy Thái Bạch,
Nhất đoàn hoà khí ấp Y Xuyên.
Thốn hoài biệt hậu lao khuynh ngưỡng,
Cảnh cảnh cao minh nguyệt dạ huyền.

 

Dịch nghĩa

Du học ở kinh kỳ, hai chục năm nay,
Thường ân hận thiếu cái duyên may được bước lên cửa rồng.
Hồn mộng bay theo gió mát nơi vườn văn,
Lòng xuân ở lại bên chén rượu trắng chỗ đông đình.
Sáng ngời muôn trượng, nhìn thấy sao Thái bạch.
Hoà khí một vùng, múc ngòi Y Xuyên.
Sau khi tạm biệt, nghiêng dốc một lòng chiêm ngưỡng,
Vằng vặc vầng trăng, treo trong khoảng đêm trường.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đèn sách kinh kỳ mấy chục niên,
Cửa rồng thường hận thiếu nhân duyên.
Mộng theo Hàn uyển, hoa cười gió,
Xuân toả đông đình, rượu ngát men.
Tia sáng muôn trùng, nhòm Thái Bạch,
Khí hoà một áng, múc Y Xuyên.
Sau ngày tạ biệt luôn chiêm ngưỡng,
Vằng vặc vừng trăng treo phía trên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Du học kinh kỳ hai chục năm,
Cửa rồng ân hận thiếu duyên may.
Vườn văn hồn mộng bay theo gió,
Xuân toả đông đình chén rượu say.
Muôn trượng sáng ngời chòm Thái bạch.
Một vùng hoà khí múc Y Xuyên.
Sau ngày tạm biệt lòng chiêm ngưỡng,
Vằng vặc vầng trăng treo dặm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Hai mươi năm học kinh đô,
Cửa rồng ân hận thiếu cơ duyên đầy.
Vườn văn hồn mộng gió bay,
Đông đình xuân toả chén say rượu nồng.
Sáng ngời Thái bạch muôn trùng.
Y Xuyên ngòi múc một vùng khí thiêng.
Sau rời chiêm ngưỡng lòng riêng,
Vầng trăng vằng vặc dọc miền dặm xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời