Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 23:27

酬道溪太學春寒韻

渺渺春城雪正漫,
東風牢鑽未全乾。
宦情細惹楊煙薄,
客緒偏隨杏雨殘。
流水高山琴下韻,
紅旗赤幟夢將闌。
鄰渠萬姓皆吾與,
此屋誰家面面寒。

 

Thù Đạo Khê thái học “Xuân hàn” vận

Diểu diểu xuân thành tuyết chính man,
Đông phong lao toản vị toàn can.
Hoạn tình tế nhạ dương yên bạc,
Khách tự thiên tuỳ hạnh vũ tàn.
Lưu thuỷ cao sơn cầm bất vận,
Hồng kỳ xích xí mộng tương lan.
Lân cừ vạn tính giai ngô dữ,
Thử ốc thuỳ gia diện diện hàn.

 

Dịch nghĩa

Thành xuân mờ mờ tuyết đương đầy,
Gió xuân bị khoá chặt nên chưa khô hẳn.
Ý làm quan chỉ vương nhẹ như làn khói trên cây dương liễu mờ nhạt,
Mối tình đất khách cũng tuôn theo với những hạt mưa hạnh tiêu tan.
Cung đàn nước chảy non cao, đã đứt nhịp,
Giấc mơ cờ hồng cờ thắm cũng hầu tàn.
Chỉ xót thương cho muôn họ đều là đồng bào của ta,
Dưới những mái nhà chen chúc của ai kia, khuôn mặt nào cũng rét buốt.


Tiểu chú: “Bạch Lạc Thiên thi: Hồng kỳ phá tặc phi ngô sự” 白樂天詩﹕紅旗破賊非吾事 (Thơ Bạch Cư Dị: Hồng kỳ ra trận không phải việc của ta).

Theo Lê Tư (Nghiên cứu lịch sử), Đạo Khê có thể là vị Thái học sinh vừa qua kỳ thi năm 1384 tổ chức tại cung Bảo Hoà và chưa nhận chức tước. Ứng Long nhẹ nhàng thông tin cho vị tân khoa biết nghiệt ngã trong nghề làm quan. Người sắp ra chào đón kẻ bước vào bằng bài ca u ám.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Trong khắp thành xuân tuyết ngập tràn,
Gió đông thổi mạnh vẫn chưa tan.
Nghĩ tình viễn hoạn cành dương biếc,
Buồn nỗi tha hương cánh hạnh tàn.
Lưu thủy cao sơn thôi nhắc nhở,
Hồng kỳ xích xí nghĩ liên miên.
Dân gian quanh quẩn đều cùng biết,
Liền vách vì đâu vẫn chửa quen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mờ mịt thành xuân đầy tuyết rơi
Gió xuân bị khoá chửa khô trời
Quan trường tình mỏng sương mành liễu
Sự nghiệp tha hương mưa hạnh thôi
Nước chảy non cao đàn lạc nhịp
Cờ hồng cờ đỏ mộng tan rồi
Xót thương muôn họ người thân cả
Nhà nọ ai ai mặt lạnh phơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mờ mịt thành xuân tuyết ngập tràn,
Gió xuân khoá chặt vẫn chưa tan.
Quan trường vương nhẹ mờ dương biếc,
Tình khách tuôn mưa hạnh nát tan.
Nước chảy cung đàn non đứt nhịp,
Giấc mơ cờ thắm cũng hầu tàn.
Xót thương muôn họ cùng nòi giống,
Chen chúc nhà ai mặt buốt hàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thành xuân mờ tuyết ngập tràn,
Gió xuân khoá chặt chưa tan khô đường.
Quan trường khói biếc nhẹ vương,
Khách tình mưa hạnh nhẹ tuôn tan rồi.
Nước trôi đàn đứt nhịp thôi,
Giấc mơ cờ thắm cũng vơi muốn tàn.
Xót thương nòi giống muôn dân,
Nhà ai chen chúc buốt hàn tấm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời