Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 22:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/07/2008 23:41

村居(松筠三徑在)

松筠三徑在,
歲晚薄言歸。
把酒看秋色,
攜筇步夕暉。
雲空山月出,
天闊塞鴻飛。
忽聽昏鐘報,
呼童掩竹扉。

 

Thôn cư (Tùng quân tam kính tại)

Tùng quân tam kính tại,
Tuế vãn bạc ngôn quy.
Bả tửu khan thu sắc,
Huề cùng bộ tịch huy.
Vân không sơn nguyệt xuất,
Thiên khoát tái hồng phi.
Hốt thính hôn chung báo,
Hô đồng yểm trúc phi.

 

Dịch nghĩa

Ba luống tùng trúc còn đó,
Tuổi già tính chuyện trở về.
Cầm chén rượu ngắm sắc thu,
Mang chiếc gậy dạo bước dưới ánh chiều.
Mây quang vầng trăng ló trên núi,
Trời rộng chim hồng ngoài ải tung bay.
Bỗng nghe chuông tối ngân lên.
Gọi trẻ khép cánh phên tre.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Bóng tùng xanh ba dãy,
Năm hết gửi ít lời.
Ngắm thu nâng chén rượu,
Chống gậy dạo chiều lơi.
Mây cao trăng lấp ló,
Trời rộng nhạn chơi vơi.
Bỗng nghe chuông chiều vọng,
Bảo trẻ gài phên thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tùng quân ba dãy đó
Năm cuối nhắc gì quê
Thu sắc nâng bầu ngắm
Trời chiều chống gậy đi
Mây cao trăng mới hé
Trời rộng nhạn bay về
Bỗng nghe chuông chiều gióng
Gọi trẻ cài phên tre

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trúc, tùng ba luống vẫn còn kia,
Năm muộn, ừ ta trở lại quê.
Ngắm thưởng sắc thu nâng rượu nhắp,
Dạo chơi bóng xế, chống hèo đi.
Mây quang đỉnh núi vầng trăng ló,
Trời rộng ải xa cánh nhạn về.
Bỗng tiếng chuông chùa trong xóm giục,
Gọi nhi đồng khép cửa phên tre.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Trúc tùng ba luống còn kia
Già rồi tính chuyện quay về đi thôi
Chén nâng, ngắm sắc thu rơi
Tay nương gậy trúc dạo chơi chiều tà
Mây quang trăng núi ló ra
Trời cao, ải rộng, xa xa cánh hồng
Bỗng nghe chuông tối ngân rung
Trẻ đâu, hãy nhớ kín phong phên ngoài


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tùng trúc ba lối nhỏ
Già rồi nhẹ chuyện về
Rượu nâng ngắm thu cảnh
Gậy chống dạo chiều quê
Không mây trăng núi mọc
Nhạn bay trời rộng kề
Chợt nghe chuông chiều điểm
Bảo trẻ khép cửa tre.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đây còn ba luống trúc tùng,
Tuổi già tính chuyện về cùng vườn hoa,
Cầm chung rượu ngắm thu qua,
Gậy cầm dạo bước chiều tà ánh sao.
Mây quang trăng ló núi cao,
Chim hồng trời rộng ải vào tung bay.
Bỗng nghe chuông tối ngân dài.
Nhi đồng khép cánh cửa gài phên tre.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn đó trồng ba luống trúc tùng,
Tuổi già tính sống với hoa chung.
Chén cầm rượu ngắm thu qua trước,
Chống gậy chiều tà bước chập chùng.
Trăng ló mây quang cao núi thẳm,
Chim hồng trời rộng ải bay tung.
Bỗng nghe chuông tối ngân vang vọng
Gọi trẻ khép phên tre cửa song.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời