Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 02:36

城中有感寄呈同志

朝中朱紫動紛紛,
幻眼誰能各自分。
頭上老天依日月,
人間夢景付煙雲。
習池何處招山簡?
杜曲無錢覓廣文。
謀議廟堂吾豈敢,
擬將泉石夢諸君。

 

Thành trung hữu cảm ký trình đồng chí

Triều trung chu tử động phân phân,
Huyễn nhãn thuỳ năng các tự phân.
Đầu thượng lão thiên y nhật nguyệt,
Nhân gian mộng cảnh phó yên vân.
Tập Trì hà xứ chiêu Sơn Giản?
Đỗ Khúc vô tiền mịch Quảng Văn.
Mưu nghị miếu đường ngô khởi cảm!
Nghĩ tương tuyền thạch mộng chư quân.

 

Dịch nghĩa

Trong triều, áo đỏ, áo tía cử động rối loạn,
Bởi mắt chẳng tinh, ai mà phân biệt được mình.
Trên đầu có trời già, nương tựa tháng ngày,
Cõi đời là cảnh mộng, phó mặc mây khói.
“Tập Trì” biết nơi nao mà mời Sơn Giản?
“Đỗ Khúc” không có tiền để tìm Quảng Văn.
Bàn tính việc miếu đường, tôi đâu dám!
Chỉ mong nơi lâm tuyền mơ gặp các ông.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bời bời đỏ tía lớp đai cân,
Mắt quáng ai mà có thể phân.
Nhật nguyệt đang soi vừng đỉnh não,
Khói mây phó mặc mộng trần gian.
Tập Trì chẳng thấy, vời Sơn Giản,
Đỗ Khúc không tiền, kiếm Quảng Văn.
Mưu lược miếu đường, ta chẳng dám,
Lâm tuyền toan mộng gặp chư quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trong triều tía đỏ áo quần thần
Hoa mắt nào ai biết tự thân
Trời mãi trên đầu nương nhật nguyệt
Nhân gian cảnh mộng phó mây vần
Tập trì ai biết mời Sơn Giản
Đỗ khúc không tiền đến Quảng Văn
Mưu sự miếu đường tôi chẳng dám
Suối rừng tính mộng gặp chư quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong triều tía đỏ lớp đai cân,
Bởi mắt chẳng tinh ai rõ phân.
Trời thẳm đội đầu ngày tháng tựa,
Cõi đời cảnh mộng phó mây vần.
“Tập Trì” chẳng gặp mời Sơn Giản?
“Đỗ Khúc” không tiền kiếm Quảng Văn.
Mưu việc miếu đường ta dám sánh!
Suối rừng mộng ảo gặp chư quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong triều tía đỏ đai cân,
Chẳng tinh cặp mắt ai phân rõ ràng.
Trên đầu trời thẳm đội mang,
Cõi đời cảnh mộng phó sang mây vần.
“Tập Trì” Sơn Giản mời thân,
Kiếm tìm “Đỗ Khúc” Quảng Văn có tiền.
Miếu đường đâu việc dám khuyên!
Suối rừng mộng gặp chư tiên sinh hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời