Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 10:24

三月初一日曉起

已無畫燭醉裙紅,
更倚青燈照鬢蓬。
破屋吟殘紅杏雨,
清都夢醒紫薇風。
一身九竅七情內,
萬事千憂百慮中。
慌底不知寒食過,
啟窗花又折梧桐。

 

Tam nguyệt sơ nhất nhật hiểu khởi

Dĩ vô hoạ chúc tuý quần hồng,
Cánh ỷ thanh đăng chiếu mấn bồng.
Phá ốc ngâm tàn hồng hạnh vũ,
Thanh Đô mộng tỉnh tử vi phong.
Nhất thân cửu khiếu thất tình nội,
Vạn sự thiên ưu bách lự trung.
Hoảng để bất tri hàn thực quá,
Khải song hoa hựu chiết ngô đồng.

 

Dịch nghĩa

Không còn đuốc hoa để say khách quần hồng,
Phải nhờ ngọn đèn xanh để soi mái tóc bơ phờ.
Nhà rách nát, hạt mưa hồng hạnh chấm dứt giọng thơ tàn,
Chốn kinh đô, làn gió tử vi thức tỉnh giấc chiêm bao.
Một thân trong bảy tình chín khiếu,
Muôn việc trong trăm nghĩ ngàn lo.
Bời bời nghìn nỗi, chẳng hay tiết hàn thực đã qua,
Mở cửa sổ ngắm hoa lại đến bẻ một cành ngô đồng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Không hay chúc họa với quần hồng
Nương ánh đèn xanh với tóc bồng
Mây hé đứng ngâm Hồng Hạnh khúc
Điện cao tỉnh mộng Tử Vi phong
Một thân năm tạng bảy tình trí
Muôn việc nghìn lo trăm bận lòng
Hoảng hốt đến quên hàn thực tiết
Song mai lại mở bẻ ngô đồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Chẳng có đuốc say má phấn,
Đành trơ mái tóc dựa đèn khuya.
Ngâm tàn, nhà rách mưa hồng hạnh.
Mộng tỉnh, thanh đô gió tử vi.
Chín khiếu bảy tình, thân một tấm,
Trăm lo ngàn nghĩ, việc muôn bề.
Đã qua hàn thực, quên không biết,
Mở cửa, ngô đồng ngắt một huê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chẳng còn hoa đuốc luyến quần hồng
Phải dựa đèn xanh chiếu tóc bồng
Nhà rách kêu tàn mưa hạnh đỏ
Kinh đô mộng tỉnh gió trong cung
Bảy tình chín lỗ mang thân tội
Trăm nghĩ ngàn lo vạn sự trông
Cập rập mà quên hàn thực tới
Mở song hoa lại bẻ ngô đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa say chẳng đuốc khách quần hồng,
Nương ngọn đèn xanh mái tóc bồng.
Nhà nát dứt ngâm mưa hồng hạnh,
Điện rồng mộng gió tử vi lồng.
Bảy tình chín khiếu thân mang nặng,
Muôn việc ngàn lo trăm nhọc lòng.
Đến nỗi quên hàn thực rối bời,
Mở song hoa ngắm bẻ ngô đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không hoa chúc tuý quần hông,
Đèn xanh soi ngọn tóc bồng bơ vơ.
Mưa hồng hạnh dứt ngâm thơ,
Tử vi gió tĩnh mộng mơ điện rồng.
Bảy tình chín khiếu thân trong,
Việc muôn trăm nghĩ nhọc lòng ngàn lo.
Quên hàn thực rối tơ vò,
Mở song hoa ngắm bẻ vô ngô đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời