Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:59

送太學生阮漢英歸洪州

燈前昨夜話匆匆,
馬首今朝跨曉風。
望眼但懸天闕北,
歸心寧住水溪東。
槐庭月白憐棲鵲,
蘆岸秋高惜別鴻。
稻雪橙香村釀熟,
塵埃嗟我絆孤蹤。

 

Tống thái học sinh Nguyễn Hán Anh quy Hồng Châu

Đăng tiền tạc dạ thoại thông thông,
Mã thủ kim triêu khoá hiểu phong.
Vọng nhãn đãn huyền thiên khuyết bắc,
Qui tâm ninh trú thuỷ khê đông.
Hoè đình nguyệt bạch lân thê thước,
Lô ngạn thu cao tích biệt hồng.
Đạo tuyết tranh hương thôn nhưỡng thục,
Trần ai ta ngã bạn cô tung.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua trước đèn chuyện trò vội vã,
Sáng nay đã lên ngựa lướt gió sớm.
Mắt chỉ trông bầu trời cửa bắc.
Lòng về há ở bên khe nước miền đông.
Thương chim thước đậu sân hoè dưới trăng sáng,
Nhớ mãi chim hồng dã biệt xa nơi bờ lao trong tiết thu đậm.
Nếp trắng, chanh thơm, rượu quê vừa chín,
Than cho tôi dấu chân cô đơn còn vướng bụi trần.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Chuyện trò đêm trước dưới đèn chong,
Gió sớm hôm nay vó ngựa lồng.
Mắt ngóng luống treo trời cửa bắc,
Lòng về há bận suối miền đông.
Sân hoè trăng tỏ thương con thước,
Ngàn sậy thu cao tiếc cái hồng,
Nếp trắng, chanh thơm hoà rượu xóm,
Thương ta cát bụi vướng trong vòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua đèn trước chuyện trò xong,
Lên ngựa sáng nay lướt gió lồng.
Mắt chỉ ngóng trông trời cửa bắc.
Lòng về há ở suối miền đông.
Thương cho thước đậu sân hoè sáng,
Nhớ mãi hồng xa thu tiết nồng.
Nếp trắng chanh thơm thêm rượu chín,
Than tôi cát bụi vướng trong lòng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời