Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 09:08

避寇山中

山房盡日醉昏昏,
世路難危懶出門。
六帙慈親千里隔,
兩年寇亂一身存。
風塵天地空搔髮,
煙瘴林巒只斷魂。
謾有寸懷勞耿耿,
夜依牛斗望中原。

 

Tị khấu sơn trung

Sơn phòng tận nhật tuý hôn hôn,
Thế lộ nan nguy lãn xuất môn.
Lục dật từ thân thiên lý cách,
Lưỡng niên khấu loạn nhất thân tồn,
Phong trần thiên địa không tao phát,
Yên chướng lâm man chỉ đoạn hồn.
Mạn hữu thôn hoài lao cảnh cảnh,
Dạ y Ngưu Đẩu vọng trung nguyên.

 

Dịch nghĩa

Dưới mái nhà trong núi suốt ngày say li bì,
Đường đời nguy nan, biếng ra khỏi cửa.
Mẹ già sáu mươi tuổi, cách xa ngàn dặm,
Loạn lạc hai năm nay, một thân vẫn còn.
Đất trời gió bụi mà cứ gãi tóc suông.
Lam chướng núi rừng, chỉ những mòn mỏi tâm hồn!
Dai dẳng một tấm lòng canh cánh lo âu,
Đêm đêm theo sao Ngưu sao Đẩu trông ngóng về trung nguyên.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Sớm tối li bì giữa núi sâu
Đường đời nguy hiểm dám đi đâu
Mẹ già sáu chục đường xa cách
Nước loạn hai năm kiếp khổ đau
Trời đất bụi mù phờ mái tóc
Núi rừng khí độc quyện hồn sầu
Đêm đêm tấc dạ hằng canh cánh
Đất nước ngùi trông: dựa Đẩu, Ngưu


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Suốt ngày trong núi say liên miên
Thế sự nan nguy cửa đóng yên
Sáu chục, mẫu thân nghìn dặm cách
Hai năm loạn lạc một thân nguyên
Đất trời gió bụi mà vò tóc
Lam chướng hồn bay chốn núi thiêng
Đằng đẵng tấc lòng lo vật vã
Đêm trông Ngưu Đẩu ngóng trung nguyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Say khướt suốt ngày ở núi non,
Biếng ra khỏi cửa đường nguy nan.
Mẹ già sáu chục ngàn xa cách,
Loạn lạc hai năm thân vẫn còn.
Trời đất bụi mờ bù mái tóc,
Núi rừng lam chướng mỏi hồn mòn!
Nỗi lòng canh cánh sầu dai dẳng,
Đêm ngóng trung nguyên dõi Đẩu Ngưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt ngày trong núi mãi vùi say
Nguy hiểm đường đời sợ chẳng đi
Loạn lạc hai năm cơ khổ lắm
Mẹ già sáu chục cách xa thay
Bụi mù trời đất phơ chòm tóc
Lam chướng rừng thiêng não dạ ai
Đằng đẵng nỗi lo không dứt được
Ngắm sao quê cũ nhớ thương hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Suốt ngày ở núi say tràn,
Biếng ra khỏi cửa nguy nan dặm ngàn.
Mẹ già sáu chục ở làng,
Hai năm loạn lạc may thân vẫn còn.
Núi rừng lam chướng hồn mòn!
Bụi mờ trời đất tóc bồng rối tung,
Nỗi lòng canh cánh sầu chung,
Dõi đêm Ngưu Đẩu ngóng trung nguyên mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Say sưa trọn buổi giữa rừng sâu,
Đường thế gian nguy xiết nói đâu.
Nước loạn hai năm, lơ láo sống,
Mẹ già nghìn dặm, ngẩn ngơ sầu.
Phong trần khắp xứ bay phờ tóc,
Lam chướng trong thôn thấm nặng đầu.
Tấc dạ bồn chồn, đêm quạnh vắng,
Ngùi trông đất nước, dựa sao Ngâu.


Nguồn: Trúc Khê, Nguyễn Trãi, NXB Tân dân, 1941, tr. 21
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nằm nhà trong núi ngủ hoài,
Đời nguy, chẳng thiết ra ngoài làm chi.
Mẹ già, xa lắc đường đi,
Hai năm ly loạn, thân này còn đây.
Đời gió bụi gãi tóc hoài.
Núi rừng chướng khí, mệt nhoài hồn ta!
Dằng dai lòng nỗi lo xa,
Đêm theo Ngưu Đẩu quê nhà ngóng trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời