Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 10:42, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/04/2016 15:14

贈東潮范先生

人生天地一蘧廬,
無奈離群久素居。
今日相逢數杯酒,
他時倍勝百封書。

 

Tặng Đông Triều Phạm tiên sinh

Nhân sinh thiên địa nhất cừ lư,
Vô nại ly quần cửu xác cư.
Kim nhật tương phùng sổ bôi tửu,
Tha thời bội thắng bách phong thư.

 

Dịch nghĩa

Người ta sống trong trời đất như một nhà trạm,
Sao có thể lìa bầy ở cô đơn một mình lâu được.
Hôm nay gặp nhau hãy cạn mấy chén rượu,
Còn hơn lúc khác nhận được hàng trăm phong thư của nhau.


Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Bùi Văn Nguyên

Tạm gửi tấm thân cõi đất trời,
Lìa bầy khôn sống mãi ai ơi!
Gặp nhau cạn chén hôm nay vậy,
Hơn hẳn trăm thư sẽ tới nơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con người sống tạm cõi trần đời,
Sao lại lìa bầy lẻ một nơi.
Hãy cạn gặp nhau vài chén rượu,
Hơn là nhận được trăm thư rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con người sống tạm cõi đời,
Sao còn xa biệt một nơi lâu dài.
Gặp nhau hãy cạn chén này,
Còn hơn lúc khác nhận vài trăm thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời