Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 09:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/10/2011 22:58

謝冰壼相公賜馬

早歲才名泛不羈,
驪黃偶幸駿圖披。
長途每恨加鞭策,
空谷何心受縶維。
伯樂廄邊頻賞識,
王良範內更驅馳。
東風快踏朝天路,
希冀深懷答所知。

 

Tạ Băng Hồ tướng công tứ mã

Tảo tuế tài danh phiếm bất ky,
Ly, hoàng ngẫu hạnh tuấn đồ phi.
Trường đồ mỗi hận gia tiên sách,
Không cốc hà tâm thụ trấp duy.
Bá Nhạc cứu biên tần thưởng thức,
Vương Lương phạm nội cánh khu trì.
Đông phong khoái đạp triều thiên lộ,
Hy ký thâm hoài đáp sở tri.

 

Dịch nghĩa

Thuở trẻ, manh tính buôn thả như ngựa bất ky,
Chẳng cứ ngựa đen, ngựa vàng, may được con tuấn mã như trong tranh.
Trên đường dài, thường giận người ra roi quất,
Trong hang trống, lòng nào chịu sự ràng buộc!
Bên tàu ngựa Bá Nhạc, nhiều lần được khen ngợi,
Trong muôn kiếp Vương Lương, càng gắng sức ruổi rong.
Đạp bước nhanh trên đường chầu trời trong gió xuân,
Thấm sâu trong lòng sự mong mỏi đền ơn tri ngộ.


Băng Hồ tướng công tức Trần Nguyên Đán, bố vợ tác giả.

Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Hoàn

Thuở nhỏ ham ganh chẳng chịu kìm,
Đen, vàng, may gặp ngựa hay tìm.
Đường dài, luống giận gia roi quất,
Hang trống, đâu cam cảnh trói ghìm.
Trong phép Vương Lương càng gắng sức,
Bên tàu Bá Nhạc, được lời khen.
Gió xuân tung vó xông trời thẳm,
Thấm gội ơn sâu muốn đáp đền.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tuổi trẻ tài danh ngựa thiếu cương
Ngựa cho như hoạ tựa ô vàng
Đường dài luôn hận roi người quất
Hang trống lòng nào chụi buộc ràng
Bá Nhạc bên chuồng luôn tán thưởng
Vương Lương khuôn phép sức thêm trường
Chầu trời nhanh bước đường xuân gió
Đền đáp đáy lòng mãi vẫn mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buông như thuở trẻ ngựa không cương,
Chẳng cứ màu lông được ngựa sang.
Lúc giận đường dài roi quất mạnh,
Lòng nào hang trống chịu lôi ràng!
Bên tàu Bá Nhạc khen nhiều lắm,
Muôn kiếp Vương Lương gắng sức mang.
Cất bước gió xuân trời đất thẳm,
Đền ơn tri ngộ thấm sâu lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buông thời trẻ ngựa không cương,
Ngựa sang chẳng cứ lông dương đen, vàng.
Giận khi roi quất dài đàng,
Lòng nào hang trống chịu ràng chịu lôi!
Bên tàu Bá Nhạc khen rồi,
Vương Lương muôn kiếp trau dồi sức mang.
Gió xuân đường bước thênh thang,
Đền ơn tri ngộ lòng càng thấm sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời