Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 06:28

奉詔長安道中作

武林一帶碧迢迢,
王事寧辭跋涉遙。
山館宿晴煙樹合,
郡庭薄暖雪花消。
武夫感泣觀唐詔,
父老扶藜聽漢朝。
自愧微勞何補報,
願揚皇化憺天驕。

 

Phụng chiếu Trường An đạo trung tác

Vũ Lâm nhất đới bích thiều thiều,
Vương sự ninh từ bạt thiệp diêu (dao).
Sơn quán túc tình yên thụ hợp,
Quận đình bạc noãn tuyết hoa tiêu.
Vũ phu cảm khấp quan Đường chiếu,
Phụ lão phù lê thính Hán triều,
Tự quí vi lao hà bổ báo,
Nguyện dương hoàng háo đảm thiên kiêu.

 

Dịch nghĩa

Vũ Lâm một dải, màu biếc dằng dặc,
Việc vua, đâu dám từ chối lặn lội xa xôi.
Quán trên núi sớm tạnh mưa, khói đọng lùm cây,
Sân nơi quân ấm áp, hoa tan giọt tuyết.
Kẻ vũ phu came động khóc, khi xem chiếu chỉ vua Đường,
Các phụ lão chống gậy lê ra nghe chính lệnh triều Hán
Tự thẹn chút đỉnh khó nhọc này, nào đã báo đáp được gì,
Nguyện nêu đức hoá của nhà vua, trấn áp giặc trời.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Dằng dặc Vũ Lâm núi biếc ngời
Sao từ việc nước ngại xa xôi
Quán rừng sớm tạnh cây vương khói
Sân quận ấm hoa tuyết rã rồi
Đường chiếu vũ phu xem muốn khóc
Hán triều già lão nghe lòng vui
Chút công tự thẹn sao đền đáp
Dương đức đế vương trấn giặc trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dằng dặc Vũ Lâm dải biếc ngời,
Đâu từ việc nước lội xa xôi.
Quán rừng sớm tạnh cây mờ khói,
Sân quận ấm hoa tan tuyết rồi.
Đường chiếu vũ phu xem phải khóc,
Hán triều phụ lão nghe lòng tươi.
Chút công tự thẹn chưa đền đáp,
Đức hoá nguyện nêu trấn giặc trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vũ Lâm dằng dặc biếc ngời,
Việc công lặn lội xa xôi đâu từ.
Quán rừng sớm tạnh cây mờ,
Sân châu ấm áp tan rồi tuyết hoa.
Quan xem Đường chiếu khóc oà,
Hán truyền phụ lão nghe qua lòng mừng.
Thẹn công báo đáp chưa từng,
Nguyện đem đức hoá trấn vùng giặc xâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời