Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 13:32

元日上冰壺相公

槐庭元日拜生辰,
客子光陰幾度新。
東閣重遊春世界,
南枝偏露雪精神。
天遺一老扶昌運,
帝眷三朝倚舊臣。
祝頌豈私門下士,
拳拳只為愛斯民。

 

Nguyên nhật thướng Băng Hồ tướng công

Hoè đình nguyên nhật bái sinh thần,
Khách tử quang âm kỷ độ tân.
Đông các trùng du xuân thế giới,
Nam chi thiên lộ tuyết tinh thần.
Thiên di nhất lão phù xương vận,
Đế quyến tam triều ỷ cựu thần.
Chúc tụng khởi tư môn hạ sĩ,
Quyền quyền chỉ vị ái tư dân.

 

Dịch nghĩa

Ngày nguyên đán chúc mừng sinh nhật trước sân hoè,
Chàng khách đã trải qua mấy lần năm mới.
Nay gác đông lại được vào chơi trong thế giới xuân,
Cành nam riêng biểu lộ một tinh thần băng tuyết.
Trời dành một vị quốc lão để phò vận thịnh,
Vua yêu vị cựu thần được ba triều nương tựa.
Chúc tụng đây hà phải vì tình riêng của kẻ sĩ dưới trướng,
Mà chỉ vì tấm lòng thắm thiết yêu thương dân.


Băng Hồ tướng công: tức quan tư đồ Trần Nguyên Đán, cha vợ Nguyễn Phi Khanh.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Sân hòe ngày tết lại mừng xuân
Lui tới quang âm tính mấy lần
Đông các lại thêm xuân thế giới
Nam chi móc đượm tuyết tinh thần
Trời rành một lão phù vương thất
Vua kính ba triều bực cựu thần
Chúc tụng riêng đâu người phủ đệ
Là vì nghĩ tới cả toàn dân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân hoè sinh nhật lại mừng xuân,
Năm mới bao năm trải mấy lần.
Đông các thêm vào xuân thế giới,
Cành nam biểu lộ tuyết tinh thần.
Trời dành một lão phò vua, nước,
Vua mến ba triều vị cựu thần.
Chúc tụng riêng đâu người dưới trướng,
Vì lòng thắm thiết rất yêu dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời