喜學士陳若虛自乂安至

桃花浪泛暖青春,
湖海風流卻羡陳。
老我一官閒草詔,
壯君萬里遠辭親。
暮雲自豁相思地,
夜月欣逢久別人。
懮國正須吾輩事,
憑渠為說乂安民。

 

Hỉ học sĩ Trần Nhược Hư tự Nghệ An chí

Đào hoa lãng phiếm noãn thanh xuân.
Hồ hải phong lưu khước tiễn Trần.
Lão ngã nhất quan nhàn thảo chiếu,
Tráng quân vạn lý viễn từ thân.
Mộ vân tự khoát tương tự địa,
Dạ nguyệt hân phùng cửu biệt nhân.
Ưu quốc chính tu ngô bối sự,
Bằng cừ vị thuyết Nghệ An dân.

 

Dịch nghĩa

Trên sóng hoa đào ấm áp, khách xuân xanh thả thuyền,
Người hồ hải phong lưu, ta hâm mộ họ Trần.
Già đời, ta là một chức quan nhàn ngồi thảo chiếu,
Mạnh thay, anh đi xa muôn dặm từ biệt song thân.
Mây chiều tự mở rộng, đó là nơi cùng mong nhớ,
Trăng đêm nay như hân hoan, đây là người cách biệt đã lâu.
Lo việc nước chính là phận sự của bọn chúng ta,
Nhờ ai nhắn nhủ điều đó với dân Nghệ An.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Sóng đào ấm dịu thả thuyền xuân,
Hồ hải phong lưu nhất họ Trần.
Già tớ một quan nhàn thảo chiếu,
Mạnh anh muôn dặm vội từ thân.
Mây chiều lỡn vỡn tình thân hữu,
Trăng tối chia vui gặp cố nhân.
Lo nước, bọn ta cùng phận sự,
Nhờ ai nhắn nhủ Nghệ An dân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đào hoa nhiệt huyết sóng thanh xuân
Hồ hải phong lưu mến họ Trần
Ta lão, quan nhàn ngồi thảo chiếu
Anh cường, vạn dặm biệt song thân
Mây chiều tự tán nơi cùng nhớ
Trăng tối gặp người cách mấy lần
Việc nước lo toan ta tụ họp
Nhắn dân xứ Nghệ nghĩa trung quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng đào ấm áp, thả thuyền xuân,
Hồ hải phong lưu, quả họ Trần.
Ta đó quan già ngồi thảo chiếu,
Anh đi muôn dặm biệt song thân.
Mây chiều tự tán, cùng mong nhớ,
Trăng tối hân hoan, gặp cố nhân.
Việc nước bọn ta là phận sự,
Nhờ ai nhắn với Nghệ An dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời