15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:05

賀京兆尹阮公為雲屯經略使

芝綍優頒自九天,
榮遷經略使司權。
潮門半是嗷鴻澤,
屯嶺猶殘劫石煙。
籌劃小施經國手,
折衝終賴濟時賢。
歸來揆路庸何晚,
聖主方今急在邊。

 

Hạ kinh triệu doãn Nguyễn Công vi Vân Đồn kinh lược sứ

Chi phất ưu ban tự cửu thiên,
Vinh thiên Kinh lược sứ ty quyền.
Triều môn bán thị ngao hồng trạch,
Đồn lĩnh do tàn kiếp thạch yên.
Trù hoạch tiểu thi kinh quốc thủ,
Chiết xung chung lại tế thời hiền.
Quy lai quỹ lộ dung hà vãn,
Thánh chúa phương kim cấp tại biên.

 

Dịch nghĩa

Chiếu chỉ ưu đãi từ Hoàng thượng ban xuống,
Vinh dự được chuyển giữ quyền Kinh lược sứ.
Nơi cửa triều, phần nửa dân nháo nhác như nhạn trên đầm,
Chốn núi đồn, còn như đám khói than cháy dở.
Bàn kế hoạch hãy ra tay giúp nước,
Nơi xung yếu phải nhờ bậc cứu đời.
Con đường trở về văn trị cũng chưa muộn màng,
Hiện nay thì nhà vua đang có việc khẩn cấp tại biên cương.


Vân Đồn là một quần đảo vòng quanh phía Đông và Đông Bắc vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh, nơi xung yếu về quốc phòng và thuận lợi trong giao thương. Theo sử sách, năm 980 ở đây đã có đồn Vân, trấn giữ vùng biển Đông Bắc, của quân đội nhà Tiền Lê. Sang triều Lý, năm 1149, vua Lý Anh Tông chính thức lập trang Vân Đồn, đồng thời Vân Đồn biến thành thương cảng đầu tiên của Đại Việt, trong giao thương với các nước trong khu vực Đông Á và thế giới. Thương cảng Vân Đồn thịnh vượng suốt 3 triều đại là: Lý - Trần - Hậu Lê (Lê sơ) rồi suy thoái và bị lãng quên vào thời nhà Mạc. Vân Đồn gắn liền với tên tuổi của danh tướng Trần Khánh Dư. Dưới sự chỉ huy của ông, quân dân nhà Trần đã đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của trận Bạch Đằng năm 1288.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Đầm ấm ơn trời chiếu mới ban,
Quan cao Kinh lược sứ trao quyền.
Triều môn phần nửa đầm hồng réo,
Đồn lĩnh còn chôn khói đá tàn.
Trù hoạch hãy ra tay giúp nước,
Lược thao nhờ đến bậc tài hiền.
Đường xe quay lại còn chưa muộn,
Thánh chúa giờ đây gấp việc biên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chiếu chỉ ân ưu hoàng thượng tuyên
Vinh quang, Kinh lược sứ trao quyền
Cửa triều hồng nhạn đầm xao xác
Đồn núi đá tàn khói chửa yên
Bàn kế ra tay cùng giúp nước
Cứu nguy phải cậy đến tài hiền
Quay về Đức trị còn chưa muộn
Nay khẩn vua cần việc ngoại biên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ưu tiên chiếu chỉ vua tuyên,
Vinh quang kinh lược sứ quyền chuyển giao.
Cửa triều, dân chúng nháo nhào,
Núi đồn cháy dở khói trào, nào an.
Ta tay giúp nước kế bàn,
Giữ nơi xung yếu nhờ quan cứu đời.
Muộn chưa văn trị đúng thời
Hiện vua có việc cấp thời biên cương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời