Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 05:40

賀宋黎杜三御使

烏臺久矣噤無聞,
聖主開誠妙選掄。
慶歷昔聞揚四諫,
昌符今喜擢三人。
已將風采儀朝著,
好把精忠動紫宸。
留取聲名光萬古,
世間岐路總煙塵。

 

Hạ Tống, Lê, Đỗ tam ngự sử

Ô đài cửu hỹ cấm vô văn,
Thánh chúa khai thành điệu tuyển luân.
Khánh Lịch tích văn dương tứ gián,
Xương Phù kim hỷ trạc tam nhân.
Dĩ tương phong thái nghi triều trứ,
Hảo bả tinh trung động tử thần.
Lưu thủ thanh danh quang vạn cổ,
Thế gian kỳ lộ tổng yên trần.

 

Dịch nghĩa

Đã lâu rồi chốn Ô Đài lặng bặt không nghe gì,
Nay thánh chúa mở lòng thành, khéo léo lựa chọn.
Từng nghe đời Khánh Lịch khen bốn vị gián nghị.
Nay mừng năm Xương Phù cất nhắc ba người.
Đã đem phong thái làm khuôn mẫu ở triều đình,
Hãy mang lòng trung khích động điện tía.
Gắng lưu lại tiếng tăm soi sáng muôn thuở,
Những con đường rẽ trên đời này thảy đều khói bụi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đã lâu bặt tiếng chốn Ô Đài
Thánh thượng mở lòng khéo chọn tài
Khánh Lịch gián quan thăng bốn vị
Xương Phù ngự sử cử ba ngài
Đã mang phong thái làm quy tắc
Xúc động lòng trung lại đến ngai
Danh tiếng giữ gìn soi vạn thuở
Thế gian đường rẽ khói trần ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã lâu lặng bặt Ô Đài,
Mở lòng thánh chúa khéo bày tuyển quan.
Bốn ngài Khánh Lịch khuyên can.
Xương Phù cất nhắc ba quan trung thần.
Đem phong thái mẫu triều đình,
Lòng trung khích động nhân tình đến ngai,
Muôn năm soi sáng nhân tài,
Thế gian đường rẽ đời này trần ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời