24.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 11:07

家園樂

故園亂後有先廬,
六歲兒童頗愛書。
啼鳥落花深巷永,
涼風殘夢午窗虛。
心從閒處千憂失,
學到充時四體舒。
逐物勞人休誤我,
安仁志已遂幽居。

 

Gia viên lạc

Cố viên loạn hậu hữu tiên lư,
Lục tuế nhi đồng phả ái thư.
Đề điểu lạc hoa thâm hạng vĩnh,
Lương phong tàn mộng ngọ song hư.
Tâm tòng nhàn xứ thiên ưu thất,
Học đáo sung thời tứ thể thư,
Trục vật lao nhân hưu ngộ ngã,
An nhân chí dĩ toại u cư.

 

Dịch nghĩa

Sau loạn, trong vườn cũ còn mái nhà xưa,
Đứa trẻ sáu tuổi đã ham đọc sách.
Chim kêu, hoa rụng, ngõ sâu vắng vẻ,
Gió lạnh, mộng tàn, song trưa trống trải.
Lòng hướng về cái nhàn, ngàn mối lo tan hết,
Học đến lúc sung mãn, chân tay thư thái.
Chạy theo vật dục, người đời nhọc nhằn, ta chờ lầm nữa,
Được ở chỗ thanh u, chí An Nhân đã toại rồi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Loạn xong vườn cũ mái nhà xưa,
Ham học, mừng ta có trẻ thơ.
Hoa rụng chim kêu bên ngõ vắng,
Mộng tàn gió mát dưới song trưa.
Tâm hồn thanh thản ngàn lo hết,
Học vấn sâu xa, tứ thể thư.
Dục vọng, chớ nên lừa gạt mãi,
An Nhân chí đã thuận u cư.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Quê nhà sau loạn mái tranh xưa
Đọc sách trẻ ham sáu tuổi thơ
Hoa rụng chim kêu còn ngõ thẳm
Mộng tàn gió lạnh giữa song thưa
Xứ nhàn lòng gửi ngàn sầu mất
Học đến tràn đầy, “tứ thể thư”1
Danh lợi nhọc người, lầm trút bỏ
“An nhân” được chí thoả thanh cư.


* Tứ thể thư 四體舒: Chân tay thư thái. Tôi ngờ rằng là chữ 四體書 - 4 loại chữ Hán: chân, triện, hành, thảo.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà xưa sót lại loạn vừa xong
Sáu tuổi mừng con đọc sách ham
Ngõ vắng chim kêu hoa thắm rụng
Song thưa gió mát mộng trưa tàn
Cõi lòng thanh thản ngàn lo dứt
Học vấn sâu dày tứ thể an
Dục vong chớ đeo gây mối luỵ
Thoả lòng trở lại chốn u nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Loạn xong vườn cũ còn nhà xưa,
Sáu tuổi, trẻ ham đọc sách nhanh,
Hoa rụng chim kêu sâu ngõ vắng
Song thưa gió lạnh mộng tàn canh.
Về nhàn lòng hướng lo tan hết,
Học đến tràn đầy tay rãnh rang,
Danh lợi nhọc đời đừng lẩn nữa,
An nhân chí toại chốn thanh lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Nếp nhà làng cũ sau binh cách,
Lên sáu trẻ con ham đọc sách.
Tỉnh giấc song trưa gió hắt hiu,
Rơi hoa ngõ vắng chim chinh chích.
Học thời nhuần, thể nhẹ tênh,
Lòng hướng nhàn, lo rũ sạch.
Danh lợi mưu cầu mựa thử ta,
U cư, nhân giả bui riêng thích.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời