Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/10/2011 22:54

遊佛跡山對江偶作

半生塵土負登臨,
光景蹉跎便到今。
浮世百年真一瞬,
古人片樂值千金。
前川午日傍花興,
沂水春風與物心。
仰止高山懷曩哲,
澗河路次正幽尋。

 

Du Phật Tích sơn đối giang ngẫu tác

Bán sinh trần thổ phụ đăng lâm,
Quang cảnh ta đà tiện đáo câm (kim).
Phù thế bách niên chân nhất thuấn,
Cổ nhân phiến lạc trị thiên câm (kim).
Tiền xuyên ngọ nhật bàng hoa hứng,
Nghi thuỷ xuân phong dữ vật tâm.
Ngưỡng chỉ cao sơn hoài nẵng triết,
Giản hà lộ thứ chính u tầm.

 

Dịch nghĩa

Nửa đời gió bụi, phụ cảnh núi sông,
Ngày tháng sa đà, mãi đến ngày hôm nay.
Cuộc đời trăm năm, thực chỉ như một chớp mắt,
Vui chơi một khắc, người xưa đánh giá đến ngàn vàng.
Cái thú kề hoa ngắm sông phía trước, trong buổi trời trưa,
Lòng cùng cảnh vật sông Nghi trong gió xuân.
Ngước nhìn ngọn núi cao, nhớ tới những bậc hiền xưa,
Dừng lại bên suối, tìm đúng cảnh thanh u.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Gió bụi nửa đời phụ núi sông,
Sa đà ngày tháng đến nay không!
Trăm năm cuộc thế như chớp mắt,
Một khắc vui chơi đáng vạn đồng.
Giờ Ngọ trước sông hoa ngắm thú,
Gió xuân Nghi thuỷ cảnh vui lòng.
Ngước nhìn đỉnh núi thương tiền triết,
Tìm đúng thanh u cạnh suối trong


Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nửa đời đất bụi chửa trèo lên
Ngày tháng lần hồi nay đến tìm
Đời ảo trăm năm như chớp mắt
Chút vui xưa giá vạn vàng kim
Trước sông giữa ngọ bên hoa hứng
Bờ nước gió xuân rộn trái tim
Hiền triết non cao lòng ngưỡng vọng
Miền sông suối lặng đúng nơi tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa đời gió bụi cậy non sông,
Ngày tháng sa đà mãi dặn lòng,
Cuộc thế trăm năm như chớp mắt,
Vui chơi một khắc giá ngàn vàng.
Kề hoa thú ngắm sông đàng trước,
Cảnh vật sông Nghi mừng gió xuân.
Nhớ bậc hiền xưa nhìn ngắm núi,
Dừng bên dòng suối cảnh tìm nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đời gió bụi phụ non sông
Ngày tháng lần hồi mãi đợi mong
Cuộc thế trăm năm như mắt chớp
Vui chơi một khắc tựa vàng ròng
Gió xuân Nghi thuỷ vui phong cảnh
Giữa ngọ bên hoa ngắm nước sông
Hiền triết, non cao vời ngưỡng vọng
Thanh u cảnh ấy ở khe trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời