九月冰壺相公席上

蓬鬢瀟瀟黑帽沙,
隨風曉入相公家。
人生百歲重陽幾,
秋色三分九月多。
就解愁中應有酒,
得行樂地可無花。
茫然一醉酬佳節,
長笑西窗發浩歌。

 

Cửu nguyệt Băng Hồ tướng công tịch thượng

Bồng mấn tiêu tiêu hắc mạo sa,
Tùy phong hiểu nhập tướng công gia.
Nhân sinh bách tuế trùng dương kỷ,
Thu sắc tam phân cửu nhật đa.
Tựu giải sầu trung ưng hữu tửu,
Đắc hành lạc địa khả vô hoa.
Mang nhiên nhất tuý thù giai tiết,
Trường tiếu tây song phát hạo ca.

 

Dịch nghĩa

Tóc rối bơ phờ trong chiếc mũ sa đen,
Sáng ngày theo gió vào nhà Tướng công.
Đời người trăm năm, được mấy tết Trùng dương?
Mầu sắc ba tháng thu, tháng chín là đậm nhất.
Trong lúc giải sầu, cần phải có rượu,
Được nơi vui vẻ, lẽ nào không có hoa?
Mơ màng say tỉnh, tạ lòng giai tiết,
Cười giòn trước gió tây, cất tiếng hát vang.


Băng Hồ tướng công: tức quan tư đồ Trần Nguyên Đán, cha vợ Nguyễn Phi Khanh.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tóc rối khăn đen mới bước ra
Chiều hôm theo gió tới vương gia
Trùng dương một kiếp không nhiều mấy
Cửu nhật riêng thu đã được ba
Muốn giải sầu nay đành có rượu
Cần thêm vui mới há không hoa
Say sưa cạn chén mừng ngày tết
Cười nói bên hiên cất giọng ca

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bơ phờ mái tóc, mũ sa phong,
Theo gió ban mai, yết Tướng công.
Thu sắc ba phần, dồn tháng chín,
Nhân sinh trăm tuổi mấy dương trùng ?
Giải sầu rượu nọ rằng nên có,
Hành lạc, hoa kia há lẽ không.
Đáp lại tiết lành say tuý luý,
Cười giòn hát váng trước tây phong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bơ phờ tóc rối mũ sa,
Sáng ngày theo gió vào nhà Tướng công.
Trăm năm, được mấy Trùng dương?
Ba thu, tháng chín sắc dường đậm sâu.
Rượu cần trong lúc giải sầu,
Được nơi vui vẻ, lẽ nào không hoa?
Tạ lòng giai tiết, tỉnh say,
Hát vang cất tiếng gió tây, cười giò

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tóc rối bơ phờ chiếc mũ đen
Sáng mai theo gió nhập nhà quan
Nhân sinh trăm tuổi trùng dương mấy?
Thu sắc ba phần tháng chín dồn
Trong lúc giải sầu âu rượu có
Đang khi vui vẻ lại hoa không?
Đón mừng giai tiết cơn say tỉnh
Trước gió bên song hát thoả lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bơ phờ tóc rối mũ sa phong,
Theo gió ban ngày viếng Tướng công.
Được mấy Trùng dương năm tháng lụn?
Đậm nhiều tháng chín sắc thu lồng.
Giải sầu đang lúc cần thêm rượu,
Vui vẻ được nơi hoa chẳng không?
Say tỉnh tạ lòng mừng lễ tết,
Gió tây cất tiếng vang cười giòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời