15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 09:36

陪冰壺相公遊春江(鮮雲晴日雪花天)

鮮雲晴日雪花天,
煙景三春勝柳川。
紅蓼白蘋吟況味,
羅裙綺袖醉因緣。
且談湖海江南士,
休訪風流采石仙。
極浦斜陽歌緩棹,
幾人同載孝廉船。

 

Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên)

Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên,
Yên cảnh tam xuân thắng liễu xuyên.
Hồng liễu bạch tần ngâm huống vị,
La quần ỷ tụ tuý nhân duyên.
Thả đàm hồ hải Giang Nam sĩ,
Hưu phỏng phong lưu Thái Thạch tiên.
Cực phố tà dương ca hoãn trạo,
Kỷ nhân đồng tải Hiếu liêm thuyền!

 

Dịch nghĩa

Mây tươi sáng, trời quang tạnh, một bầu hoa tuyết,
Cảnh sắc ba xuân hơn hẳn con sông rặng liễu.
Rau liễu hồng, rau tần trắng, nguồn thơ ý nhị,
Quần là áo lượt, duyên phận não nùng.
Hãy bàn tới kẻ sĩ hồ hải của đất Giang Nam,
Đừng hỏi vị tiên phong lưu ở Thái Thạch.
Trong bóng chiều, tiếng hát máy đẩy khoan thai trên bến sông xa lắp,
Mấy người đã được chở chung một thuyền với bậc Hiếu liêm!


Băng Hồ tướng công: tức quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán, cha vợ Nguyễn Phi Khanh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trời sáng mây quang hoa tuyết đẹp,
Sông xuân khói toả cảnh vô biên.
Lục hồng tần trắng, thơ nhuần vị,
Áo lượt xiêm là, rượu mến duyên.
Hồ hải Giang Nam, bàn tới sĩ,
Phong lưu Thái Thạch, hỏi chi tiên.
Bến xa mái đẩy đưa chiều xế,
Ai Hiếu liêm chung khách một thuyền!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mây thưa trời tạnh tuyết mùa hoa
Cảnh sắc ba xuân sóng liễu nhoà
Hồng đắng bạch tần thơ ý vị
Quần là áo lụa phận duyên qua
Hãy bàn kẻ sĩ Giang Nam chuyện
Đừng hỏi Thi tiên Thái Thạch sa
Cuối bến bóng chiều ca nhịp chậm
Cùng thuyền danh dự, mấy như ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây tươi trời sáng tuyết hoa lồng,
Cảnh sắc ba xuân hơn liễu sông.
Tần trắng liễu hồng thơ ý nhị,
Quần là áo lượt duyên đau lòng.
Giang Nam hồ hải bàn nhân sĩ,
Thái Thạch phong lưu tiên hỏi lòng.
Mái đẩy khoan thai ca sớm xế,
Ai người cùng Hiếu liêm đi không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây sáng trời quang bông tuyết bay
Cây sông khói toả sắc xuân bày
Liễu hồng tần trắng thơ chan chứa
Áo lượt quần là nét đẹp  thay
Thái Bạch phong lưu đừng hỏi nữa
Giang Nam kẻ sĩ cứ bàn ngay
Bến xa, bóng xế lời ca vẳng
Cùng khách Hiếu Liêm được mấy này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây tươi trời tuyết hoa lồng,
Ba xuân hơn liễu bên sông sắc màu.
Liễu hồng tần trắng ý sâu,
Quần là áo lượt duyên đau phận buồn.
Giang Nam hồ hải bàn luôn,
Phong lưu Thái Thạch đừng buồn hỏi chi.
Ai người cùng Hiếu liêm đi
Khoan thai mái đẩy ca thi chiều về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời