15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:23, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/04/2016 14:35

題仙遊寺

天德山河古帝都,
名藍形勝小方壺。
人間何處非塵跡,
虛訪神仙事己無。

 

Đề Tiên Du tự

Thiên Đức sơn hà cổ đế đô,
Danh lam hình thắng tiểu Phương Hồ.
Nhân gian hà xứ phi trần tích,
Hư phóng thần tiên sự dĩ vô.

 

Dịch nghĩa

Núi sông Thiên Đức là đế đô thời xưa,
Thắng cảnh tại ngôi chùa nổi tiếng này là nơi Bồng Lai nhỏ.
Trên cõi đời chỗ nào chẳng là dấu vết cũ,
Sao phải tìm ở hư vô chuyện thần tiên có hay không!


Chùa Tiên Du tức chùa Phật Tích, nằm ở tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Thiên Đức đô xưa rạng núi sông
Tiếng truyền hình thế tựa non bồng
Đến nay đâu chẳng tràn tro bụi
Hỏi lại thần tiên truyện có không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thiên Đức nơi đây cổ đế đô,
Danh lam thắng cảnh cũng Bồng Hồ.
Trần gian dấu cũ đâu không có,
Cứ hỏi thần tiên chuyện hữu, vô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thiên Đức hoàng đô cảnh núi sông
Danh lam đẹp đẽ tựa non Bồng
Trần gian đâu chẳng đầy tung tích
Há phải thần tiên chuyện có, không?


Bản dịch trên dịch giả Đào Phương Bình có sửa lại vài chữ cho chuẩn xác hơn so với bản đã in trong Tuyển tập thơ văn Lý-Trần

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông Thiên Đức đế đô xưa
Như cảnh Bồng Lai đẹp vẻ thơ
Trần thế chẳng đâu lưu dấu cũ
Thần tiên khéo kiếm chuyện nghi ngờ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thiên Đức núi sông xưa đế đô
Chùa thiêng hình thế tiểu Phương Hồ
Nhân gian muôn nẻo đều in dấu
Sao hỏi thần tiên việc hữu vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên Đức đế đô cảnh núi sông,
Chùa xưa thắng cảnh tựa non Bồng.
Đời nay dấu cũ đâu không thấy,
Sao kiếm thần tiên chuyện có không!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đế đô Thiên Đức núi sông,
Chùa xưa cảnh tựa non Bồng nên thơ.
Đời nay dấu cũ đã mờ,
Thần tiên sao chuyện nghi ngờ có không!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời