Chưa có đánh giá nào
17 bài thơ
Tạo ngày 12/08/2021 23:14 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Hoa sữa (NXB Hội Nhà văn, 2000).