Em lấy mùa thu lấy nắng mây
May thành áo hội mặc đêm nay
Lung linh nếp áo hồn xứ sở
Hương sắc chập chờn gợn sóng bay

Mượn lược trăng vàng chải tóc xanh
Chòm sao vương miện sáng long lanh
Giơ tay em với chòm sao đội
Để cho em nghiêng nước nghiêng thành

Đêm nay có mấy nàng tiên nữ
Bay xuống cùng em đọ sắc tài
Ai biết liễu hờn hoa nguyệt thẹn
Với em người con gái hoa khôi


Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Hoa sữa, NXB Hội Nhà văn, 2000