Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2021 07:49

村居漫興

倚樹看歸雁,
緣溪問落花。
攜琴流水奏,
策杖夕陽斜。

 

Thôn cư mạn hứng

Ỷ thụ khán quy nhạn,
Duyên khê vấn lạc hoa.
Huề cầm lưu thuỷ tấu,
Sách trượng tịch dương tà.


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 5 (139), 2017

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đại Vinh

Dựa cây ngắm nhạn qua,
Men khe vớt lạc hoa.
Ôm đàn tấu lưu thuỷ,
Chống gậy đón chiều tà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dựa cây ngắm nhạn bay qua,
Men khe xem xét lá hoa rơi đầy.
Ôm đàn lưu thuỷ tấu ngay,
Xong rồi chống gậy đón ngày dần trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Tựa gốc cây trông nhạn,
Men theo suối ngắm hoa.
Mang đàn tấu khúc nhạc,
Chống gậy dạo chiều tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời